PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020” EXPTE. 1897/2021_21/06/2021

XUÑO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020” EXPTE. 1897/2021_21/06/2021

No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 1, celebrada o día 21 de xuño de 2021, estendida con motivo da apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) que conteñen as ofertas das empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020“.

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS

En Cambados, 21 de xuño de 2021.