PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2021 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE.

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:  PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería de Facenda:   ACCESO A SILEX […]

XUÑO 2021 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2020

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2020 En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público a […]

XUÑO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR ABRIL 2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]