PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2021 – ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO.

Por Decreto da Alcaldía, de data 09 de maio de 2021 adxudicouse o contrato menor para o “SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO”, á empresa, polo prezo e mellora que se reflicten no cadro seguinte: Orzamento s/IVE IVE 21% Orzamento base licitación 10.896,96 2.288,36 13.185,32 Empresa Importe IVE 21% Presuposto ofertado Baixa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, […]

XUÑO 2021 – ACEPTACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS CASTRELO. AGADER 2021-2022

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS AGADER 2021-2022” a)Tipo: Obra b)CPV: 45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Silex […]

XUÑO 2021 – Anuncio resultados e proposta do tribunal cualifiicador selección persoal oficinas de turismo

Anuncio resultados e proposta do tribunal cualifiicador selección persoal oficinas de turismo En cumprimento da Base oitava do proceso selectivo fanse públicos os resultados dos/as aspirantes presentados/as: NÚM. APELIDOS E NOME IDIOMAS EXPERIENCIA TOTAL 1 Acevedo Piñeiro Dámaris 2,25 0,00 2,25 2 Acevedo Piñeiro Susana 2,00 0,00 2,00 3 Aguete de Pazos Arantxa 2,75 0,00 […]