PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2021 – CONVOCATORIA 2021 DE AXUDAS ECONÓMICAS A FONDO PERDIDO PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS

CONVOCATORIA 2021 DE AXUDAS ECONÓMICAS A FONDO PERDIDO PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode […]

XUÑO 2021 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO SOCIO CULTURAL DE CORVILLÓN, CAMBADOS (PONTEVEDRA)” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección […]

XUÑO 2021 – ORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 3: SISTEMA VIDEO VIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO.

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 3: SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do […]