PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2021 – Resolución nomeamento persoal Plan Concellos 2021

XUÑO 2021 – Resolución nomeamento persoal Plan Concellos 2021

Vistas as Bases e a convocatoria do Plan Concellos 2021 no que se prevé a contratación de 21 traballadores a tempo parcial o amparo do previsto na liña 3. Emprego para a Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos Municipais e de acordo coa memoria aprobada e denominada “EMPREGO PARA A CONSERVACION E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVICIOS
MUNICIPAIS”.
Reunido o Tribunal Cualificador en data de 18.05.2021,para a valoración dadocumentación aportada polos aspirantes obtéñense os seguintes resultados:

Resolución nomeamento persoal Plan Concellos 2021