PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2021 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”, A EMPRESA NAROM, S.L.

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN Por Decreto da Alcaldía, de data 29 de xuño de 2021, adxudicouse o contrato menor das obras de “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”, á empresa “NAROM, S.L.”, que executará as obras polo prezo e mellora seguintes: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 32.263,68 € […]

XUÑO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA”.

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DE ROTONDA ENTRE A RÚA POMBAL E A AVDA. DE A CORUÑA” No enlace que se xunta, poderán descargar a Dilixencia de apertura dos arquivos electrónicos, que contiñan as ofertas presentadas polas empresa que concorreron ao procedemento […]

XUÑO 2021 – ACTA MESA CONTRATACIÓN Nº 3_28/06/2021, DAR CONTA ESCRITO “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.” E DO INFORME TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS E “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020”

ACTA MESA CONTRATACIÓN Nº 3_28/06/2021, DAR CONTA ESCRITO “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.” E DO INFORME TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS E “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020” No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 3, celebrada o día 28 de xuño de 2021, estendida para dar […]

XUÑO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020. EXPTE.1897/2021 – 22/06/2021

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020. EXPTE.1897/2021 – 22/06/2021 No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada o día 22 de […]

XUÑO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS. Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 66, de data 9 de abril de 2021, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de marzo de […]

XUÑO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020” EXPTE. 1897/2021_21/06/2021

No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 1, celebrada o día 21 de xuño de 2021, estendida con motivo da apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) que conteñen as ofertas das empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS RURAIS EN […]

XUÑO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2021 E CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2021 E CADRO DE PERSOAL N. Expediente 1205/2021 Asunto ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021 APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO 2021 E CADRO DE PERSOAL No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 92 do 18/05/2021 publicouse anuncio de exposición ao público do Orzamento deste Concello xunto coas súas Bases de Execución […]

XUÑO 2021 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE SETE PÍAS – CAMBADOS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS -CAMBADOS” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería de […]

XUÑO 2021 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE

Con data 10/06/2021 rematáronse as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE”, executadas pola empresa “CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.”. As indicadas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2020. Investimento PC2020 Nº Expte Subvención FondosMunicipais MELLORA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE 2020055744 38.672,28 0,00 […]

XUÑO 2021 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE.

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:  PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería de Facenda:   ACCESO A SILEX […]