PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTEIROS, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)

or Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021 adxudicouse o contrato para o “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)”, ás empresas, polos prezos e melloras que se reflicten nos cadro seguintes: LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA […]