PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 3 FORMULACIÓN DE PROPOSTA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 3 FORMULACIÓN DE PROPOSTA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 3 relativa á formulación de proposta de adxudicación do contrato de SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE, LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL, estendida o día 24/05/2021.

O referido investimento atópase subvencionado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan Concellos 2018/2019 (anualidade 2019)

DILIXENCIA Nº 3 FORMULACIÓN PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE LOTE 1 UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL.