PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – PLENO ORDINARIO MAIO

MAIO 2021 – PLENO ORDINARIO MAIO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 27 de maio de 2021 ás 21:00; 2ª convocatoria: 31 de maio de 2021 ás 21:00
Lugar A DISTANCIA- Admite participación a distancia, podendo conectar mediante:
«través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, mediante usuario e contrasinal)»

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os dís 25/03/2021 e 08/04/2021 (Exptes. PLN/2021/2 e PLN/2021/3)
2. Expediente 642/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. sobre transferencia da AP9 a Galiza.
3. Expediente 1085/2021. Proposta do Grupo Municipal CAMBADOS PODE instando ao Goberno de España a rebaixar o prezo da electricidade.
4. Expediente 2344/2021. Proposta instando á Xunta de Galicia a actualizar o módulo do prezo/hora do S.A.F. e incrementalo progresivamente ata asumir o 100% do custo real en 2023.
5. Expediente 2345/2021. Proposta para nomear unha rúa do Polígono de Sete Pías de Cambados co nome de Nieves Fariza.
6. Expediente 2417/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. sobre as peaxes das autovías galegas.
7. Expediente 2443/2021. Proposta de CAMBADOS PODE para que o goberno municipal garanta o abastecemento de auga a tódolos usuarios de Cambados e, en especial, aos das zonas altas da
parroquia de Vilariño de forma urxente.
8. Expediente 1891/2021. Proposta de declaración institucional de apoio á pesca artesanal e retirada no futuro Regulamento de control das cuestións relativas a datos de capturas.
9. Expediente 2158/2021. Proposta solicitando apoio da proposta “ALCALDES POR LA PAZ” promovendo a firma do Tratado para prohibición de armas nucleares.
B) Actividade de control
10.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 23/03/2021 ata o 23/05/2021)
C) Rogos e preguntas

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO MES DE MAYO