PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para a selección dun/dunha Docente para o módulo de Xardinaría-Foresta

Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para a selección dun/dunha Docente para o módulo de Xardinaría-Forestal do Obradoiro Dual de Emprego “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago” Anuncio de resolución do tribunal de proposta de contratación

MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 3 FORMULACIÓN DE PROPOSTA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 3 relativa á formulación de proposta de adxudicación do contrato de SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE, LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL, estendida o día 24/05/2021. O referido investimento atópase subvencionado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo […]

MAIO 2021 – PLENO ORDINARIO MAIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 27 de maio de 2021 ás 21:00; 2ª convocatoria: 31 de maio de 2021 ás 21:00 Lugar A DISTANCIA- Admite participación a distancia, podendo conectar mediante: «través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, mediante […]