PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – ANUNCIO de nomeamento de funcionarios de carreira.

MAIO 2021 – ANUNCIO de nomeamento de funcionarios de carreira.

ANUNCIO de nomeamento de funcionarios de carreira.

Mediante resolucións da Alcaldía nomeáronse funcionarias de carreira deste concello as persoas que se indican a continuación, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP de 2017:

Decreto 2021-0080, do 21.1.2021:

* Eusebio Casal Domínguez (NIF *5*6*8*7*), para ocupar unha praza de oficial condutor; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; clase: persoal de oficios; grupo: C; subgrupo: C2.

* Javier Rodríguez Cordal (NIF 7*8*5*8**), para ocupar unha praza de oficial condutor; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; clase: persoal de oficios; grupo: C; subgrupo: C2.

Decreto 2021-0081, do 21.1.2021:

* Severo Cores Vieites (NIF *4*0*2**), para ocupar a praza de oficial xardineiro; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; clase: persoal de oficios; grupo: C; subgrupo: C2.

Decreto 2021-0328, do 11.3.2021:

* Augusto Constantino García (NIF * 6*6*6**), para ocupar a praza de encargado de obras e servizos básicos; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; clase: persoal de oficios; grupo: C; subgrupo: C2.

O que se fai público consonte as bases do proceso selectivo e da lexislación de función pública vixente.

Cambados, 21 abril de 2021