PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – Lista admitidos/as proceso selectivo Docente xardinería-forestal Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”; membros Tribunal e data reunión avaliación de méritos dos/as aspirantes.

MAIO 2021 – Lista admitidos/as proceso selectivo Docente xardinería-forestal Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”; membros Tribunal e data reunión avaliación de méritos dos/as aspirantes.

Lista admitidos/as proceso selectivo Docente xardinería-forestal Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”; membros Tribunal e data reunión avaliación de méritos dos/as aspirantes.

Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu una subvención a este Concello, o amparo da Orde de 27.12.2019 (DOG 22.01.2020), para a realización dun obradoiro dual de emprego denominado “Cambados Ruta Xacobea camiño de Santiago”.
Vista a Resolución da Alcaldía do 30.11.2020 pola que se aprobaron as Bases da convocatoria para a selección do Equipo Técnico.
Vista a relación de candidatos preseleccionados e remitidos pola Oficina de Emprego de Cambados para participar no proceso de selección para o posto de Docente do Módulo de Xardinaria-Forestal
Visto que transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base sexta das bases de selección e convocatoria.
RESOLVO:
1.Aprobar a lista provisional de admitidos/as do proceso selectivo do docente de xardinería-forestal, e elevala a definitiva, ao non haber candidatos/as excluídos:
Docente XARDINERÍA- FORESTAL. AGAO0108/AGAR0309.
Nivel 1
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 BERNÁRDEZ VILLEGAS JOSÉ GASPAR Admitido
2 MEIRA SUÁREZ JOSÉ MANUEL Non presentado
3 NOGUEIRA REY ANA Admitida
4 PEÑA BRETT AURIMARY Admitida

DECRETO 2021-0677 [Lista provisional de admitidos]