PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador

Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para a selección de 21 postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 e ao amparo da liña 3 – Emprego para a conservación e funcionamento de bens […]

MAIO 2021 – Lista admitidos/as proceso selectivo Docente xardinería-forestal Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”; membros Tribunal e data reunión avaliación de méritos dos/as aspirantes.

Lista admitidos/as proceso selectivo Docente xardinería-forestal Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”; membros Tribunal e data reunión avaliación de méritos dos/as aspirantes. Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu una subvención a este Concello, o amparo da Orde de 27.12.2019 (DOG 22.01.2020), para a […]