PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – Anuncio resultados selección Plan Concellos 2021 e proposta de contratación

En cumprimento do disposto na Base oitava do proceso selectivo o Tribunal Cualificador, RESOLVE: 1.Declarar aprobadas e propoñer a contratación como Auxiliares Administrativas a: – Asorey Rial, Beatriz – Estévez Prado, Ángeles – Fraga Cardalda, María Dolores – Méndez del Río, María Victoria – Suárez Corbacho, Mercedes – Viteri Gutiérrez, Josselyn Brigit 2.Declarar aprobadas e […]

MAIO 2021 – APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2021

APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTO 2021 O Pleno do Concello, en sesión celebrada o pasado 08 de abril de 2021 rexeitou a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento xeral deste Concello xunto coas súas Bases de Execución, e cadro de persoal para o exercicio 2021. De acordo co artigo 197 bis, parágrafo cinco da Lei […]