PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – ADQUISICIÓN DA ESCULTURA, “GUERREIRO CON LANZA”, DE FRANCISCO PAZOS MARTÍNEZ.

O Concello de Cambados, de conformidade ao disposto no Art. 25.2 m) da LRBRL exerce competencias en materia de “Promoción da cultura e equipamentos culturais“. Este Concello de Cambados, ao longo dos anos, foi adquirindo obras escultóricas de distintos autores, que se poden contemplar ao longo de todo o casco urbano, que esta declarado Ben […]

MAIO 2021 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR MARZO 2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]