PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – PLENO EXTRAORDINARIO

MAIO 2021 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Extraordinaria
Motivo: «Necesidade de adopción de acordo en relación cos asuntos incluidos na convocatoria»
Data e hora: 1ª convocatoria: 13 de maio de 2021 ás 21:00; 2ª convocatoria: 17 de maio de 2021 ás 21:00
Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA Admite participación a distancia, podendo conectar mediante: «A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, mediante usuario e contrasinal)»

A) Parte resolutiva
1. Expediente 391/2018 – Solicitude de Aquafit Gestión SL interesando ser resarcido polos danos e prexuízos irrogados pola suspensión do contrato de xestión de servizos públicos de piscina
e ximnasio municipais.
2. Expediente 1253/2021 – Inicio expediente sobre resolución por incumprimento culpable da concesión do servizo de tratamento de residuos industriais na plataforma loxística inversa do polígono industrial “Sete Pías”.
3. Expediente 4973/2020. Proposta do Grupo Municipal do P.P. instando o inicio do expediente para adquisición de terreos para o proxecto de saneamento Vilanova/Cambados
4. Expediente 234/2021. Proposta do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE solicitando a creación dun fondo extraordinario nos orzamentos da Xunta de Galicia/2021 para loita contra a Covid-19
5. Expediente 1276/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode instando a facer unha nova compactación do terreo na obra de saneamento de Cobas de Lobos, mellore a capa de rodadura
e se amplie a rede de sumidoiros nesa zona.
6. Expediente 395/2021. Proposta do Grupo Municipal SOMOS CAMBADOS para mellorar o transporte público no Salnés.
7. Expediente 1336/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode instando a incluir no Inventario Mpal. de camiños públicos o vial que une as parroquias de Corvillón e Vilariño por “Monte do Corgo”.
8. Expediente 642/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. sobre transferencia da AP9 a Galiza.

Resolución_DECRETO 2021-0638 [Decreto da convocatoria]