PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – PROCESO DE SELECCIÓN DUN/DUNHA DOCENTE DO MODULO DE XARDINARIA-FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

MAIO 2021 – PROCESO DE SELECCIÓN DUN/DUNHA DOCENTE DO MODULO DE XARDINARIA-FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo da praza de Docente de Xardinaria-Forestal , poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando á súa instancia telemática (Trámites Destacados -Instancia Xeral) o Anexo I das bases da
convocatoria e a documentación acreditativa dos méritos alegados de acordo coa base OITAVA da convocatoria, ata o día 10.05.2021

Os/as candidatos/as que non puidesen presentar a instancia e documentación xustificativa de forma electrónica, poderán facelo de forma presencial, no Rexistro do Concello, solicitando cita previa na Sede Electrónica do Concello ou de xeito telefónico ó teléfono de cita previa do Concello.

O que pon en coñecemento para a súa difusión xeral.

SELECCIÓN DUN/DUNHA DOCENTE DO MODULO DE XARDINARIA-FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

BASES SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS XACOBEAS CAMIÑO DE SANTIAGO”

Anexo I – Modelo solicitude praza docente modulo de xardinería-forestal O.E. “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago”