PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – Lista provisional admitidos/excluídos procesos selectivos Plan Concellos/2021 (Liña 3 Emprego para conserv. e func. bens e servizos municipais)

MAIO 2021 – Lista provisional admitidos/excluídos procesos selectivos Plan Concellos/2021 (Liña 3 Emprego para conserv. e func. bens e servizos municipais)

De acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Concellos 2021 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 21 traballadores con cargo ao Plan Concellos 2021 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

Vista a Resolución da Alcaldía do 31.03.2021 pola que se aprobaron as Bases para contratar vinteún (21) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de
acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 e ao amparo da liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base quinta do proceso selectivo,

RESOLVO:

1.Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos dos procesos selectivos:

a) Auxiliares Administrativos
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 ASOREY RIAL BEATRIZ Admitida
2 BARBEITO LEIRO PURIFICACION Admitida
3 CHARLIN CASAIS SANDRA Admitida
4 CORES PADIN MONICA Admitida
5 DOMINGUEZ CASTRO JESSICA Admitida
6 ESTEVEZ PRADO ANGELES Admitida
7 ESTEVEZ PEREZ SARA Admitida
8 FEIJOO GARCIA JOSE MANUEL Admitido
9 FERNANDEZ CONCE RUTH Admitida
10 FRAGA CARDALDA MARIA DOLORES Admitida
11 IGLESIAS DURAN MONICA Admitida
12 MENDEZ DEL RIO MARIA VICTORIA Admitida
13 MUIÑOS COUSIDO ROCIO Admitida
14 PEREZ GALIÑANES MARIA EMILIA Non presentada
15 RODRIGUEZ COLLAZO JOSE Admtido
16 SUAREZ CARBALLO MERCEDES Admitida
17 VARELA ARGIBAY ALBA Admitida
18 VITERI GUTIERREZ JOSSELYN BRIGIT Admitida

b) Auxiliares cultura
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 ABELEDA FRAGA MARIA DEL CARMEN Admitida
2 ALVAREZ CID MANUEL Admitido
3 BLANCO GONZALEZ M. YOLANDA Admitido
4 CANEDA PRADO NOA Admitida
5 CARVAJAL PINTO ELSA Non presentada
6 CHANTADA AROSA MANUEL Admitido
7 CHARLIN CASAIS SANDRA Non presentada
8 COUCEIRO OTERO HERMINIA Admitida
9 CUMBRAOS CORDO HERMINIA Admitida
10 FALCON DOSIO MABEL Non presentada
11 FARIÑA FERNANDEZ MARIA CARMEN Admitida
12 GALIÑANES COSTA SUSANA Admitida
13 MARTINEZ REY EVA Admitida
14 MOURIÑO BELOSO IRENE Admitida
15 PENA TOTORIELLO ALICIA IRMA Admitida
16 PIÑEIRO CHAVES MARIA EUDOSIA Admitida
17 SUAREZ DA SILVA MARIA ANA Admitida
18 SUÁREZ OTERO M. EUGENIA Admitida
19 TRIGO GONZALEZ JOSE MARIA Admitido
20 VARELA ARGIBAY ALBA Admitida

c) Graduados/licenciados Dereito
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 FEIJOO ABAL EVA Admitida
2 FREIRE SUAREZ EDDIE Admitida
3 PIÑEIRO MARTINEZ OSCAR Admitido
4 PRADO RODRIGUEZ LAURA Admitida
5 VILANOVA NUÑEZ ESTELA Non presentada

d) Traballadores/as sociais
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 ABAL LOJO CELIA Admitida
2 ALVAREZ MARTIN LUCIA Admitida
3 MARTINEZ COUTO FRANCISCA M Admitida
4 OTERO DOMINGUEZ MARIA JESUS Admitida
5 OTERO RODRIGUEZ MARTA Admitida

e) Arquitectos/Arquitectas técnicas
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CASTRO FEIJOO PABLO Admitido
2 FERNANDEZ DOPAZO SONIA MARIA Admitida
3 OLIVEIRA SANTAMARIA BIBIANA Admitida
4 PÉREZ SUÁREZ MARINA Admitida
5 SUEIRO BERRECO LIDIA Non presentada

f) Técnicos/Técnicas medioambiente
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CASALDEREY GARCIA M. MAR Admitida
2 GALIÑANES COSTA J. MANUEL Admitido
3 PADÍN VÁZQUEZ EVA MARÍA Non presentada
4 VARELA ALVAREZ DAMIAN Admitido
5 VAZQUEZ FERNANDEZ NURIA I Admitida

g) Oficial Residuos
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 FERNÁNDEZ GORGOGLIONE NOEMÍ Non presentada
2 VARELA ALVAREZ DAMIÁN Admitido
3 VAZQUEZ FERNANDEZ NURIA ISABEL Admitida

h) Operarios/Operarias Mantemento
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 ABAL PEREZ MANUEL Admitido
2 CHARLIN RODRIGUEZ M.JOSEFA Admitida
3 CARBALLA AREAL MIGUEL ANGEL Admitido
4 COTO SANCHEZ SANTIAGO Admitido
5 DOMINGUEZ CASTRO YESSICA Admitida
6 GOMEZ NUÑEZ SUSANA Admitida
7 GONZALEZ VIÑAS JOSE Admitido.
8 FALCON VÁQUEZ JOSÉ BENITO Admitido
9 FARIÑA OUBIÑA JAVIER Admitido
10 FERNANDEZ CORBACHO JUAN Admitido
11 LONGO SEÑORANS IVÁN Admitido
12 MEIS GONZALEZ VICENTE Non presentado
13 PAZ PARDO DANIEL Non presentado
14 PIÑEIRO PALACIOS MARTIN Admitido
15 REY LEIRO FRANCISCO JAVIER Admitido
16 RIAL SANTIAGO BENITO Non presentado
17 ROSALES AGUIAR CRISTOBAL Admitido
18 SABARIS PAZ M. CARMEN Admitida
19 SANTOS FERNÁNDEZ LUIS Non presentado
20 TRIGO PADIN MARIA Admitida

i) Peón laceiro
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 BUCETA PIÑEIRO JOSE Admitido
2 GOMEZ NUÑEZ SUSANA Admitida
3 OUBIÑA REBOEIRAS JOSE BENITO Admitido
4 REY LEIRO FRANCISCO JAVIER Admitido
5 VIEIRA SANTOS LUCICLEDJA Admitida

j) Técnico/a Organización
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 CORES FONTENLA ANA MARÍA Admitida
2 NÚÑEZ MOSTEIRO REGINA Admitida

EXCLUIDOS/AS:
Ningún

2.Outorgar prazo dun día hábil para a posible emenda das posibles omisións no listado que se contará a partir do seguinte á publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do
Concello.
De non presentarse reclamación ningunha dentro do referido prazo a lista provisional elevarase a definitiva.
3.Designar aos membros do Tribunal Cualificador:
Presidenta: Dª. María J. Parada Portas (Técnica de Persoal)
Vogal: Dª Mª Mercedes Charlin Somoza (Técnica de Xestión)
Secretaria: Dª. María del Mar Mondragón Treviño (Oficial de Administración)
Técnica Asesora: Dª María Eva Aragunde Chaves. (Orientadora Laboral )

O Tribunal Cualificador reunirase o vindeiro martes 11 de maio de 2021 ás 10.00 horas na Casa
Consistorial para a avaliación dos méritos dos/as aspirantes.