PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – CREACIÓN DA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA

En función da posta a disposición da nova oficina virtual tributaria de este organismo, procedese a aprobar os seguintes puntos: Primeiro.-Crear a oficina virtual tributaria do CONCELLO DE CAMBADOS Segundo.-O enderezo electrónico de acceso á oficina virtual tributaria é ‘https:\\cambados.ovt.gal’, e será accesible tanto directamente como a través do portal municipal Terceiro.-O ámbito de aplicación […]

MAIO 2021 – Lista provisional admitidos/excluídos procesos selectivos Plan Concellos/2021 (Liña 3 Emprego para conserv. e func. bens e servizos municipais)

De acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Concellos 2021 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 21 traballadores con cargo ao Plan Concellos […]

MAIO 2021 – PROCESO DE SELECCIÓN DUN/DUNHA DOCENTE DO MODULO DE XARDINARIA-FORESTAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo da praza de Docente de Xardinaria-Forestal , poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando á súa instancia telemática (Trámites Destacados -Instancia Xeral) o Anexo I das bases da convocatoria e a documentación acreditativa […]