PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTEIROS, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)

or Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021 adxudicouse o contrato para o “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)”, ás empresas, polos prezos e melloras que se reflicten nos cadro seguintes: LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA […]

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTEIROS, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)

Por Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021 adxudicouse o contrato para o “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)”, ás empresas, polos prezos e melloras que se reflicten nos cadro seguintes: LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA […]

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN.

Por Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, polo prezo e melloras que se describen seguidamente: […]

MAIO 2021 – Lista provisional admitid./excluid. proceso selectivo Técnicos/as turismo (laboral temporal a tempo parcial) e composición do Tribunal Cualificador

De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de 2 Técnicos/as de turismo, do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal, a tempo parcial. Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 2 traballadores/as, en réxime de concorrencia competitiva, para […]

MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2 , estendida o día 26/05/2021, na que se deu conta do informe-valoración do arquitecto técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO […]

MAIO 2021 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC2020

No día de onte, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para levar a cabo as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS PC/2020” O obxecto do presente proxecto é a descrición das obras a realizar na mellora da capa de rodadura de varios […]

MAIO 2021 – Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para a selección dun/dunha Docente para o módulo de Xardinaría-Foresta

Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para a selección dun/dunha Docente para o módulo de Xardinaría-Forestal do Obradoiro Dual de Emprego “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago” Anuncio de resolución do tribunal de proposta de contratación

MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 3 FORMULACIÓN DE PROPOSTA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 3 relativa á formulación de proposta de adxudicación do contrato de SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE, LOTE 1: UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE, CAIXÓNS ESTRUTURANTES E OBRA CIVIL, estendida o día 24/05/2021. O referido investimento atópase subvencionado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo […]

MAIO 2021 – PLENO ORDINARIO MAIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 27 de maio de 2021 ás 21:00; 2ª convocatoria: 31 de maio de 2021 ás 21:00 Lugar A DISTANCIA- Admite participación a distancia, podendo conectar mediante: «través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, mediante […]

MAIO 2021 – DILIXENCIA Nº 2. SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO RECURSO DE ALZADA PRESENTADO POR VERMICAN S.L. AO LOTE 1 E DAR CONTA INFORME TÉCNICO BAIXA DESPROPORCIONADA LOTE 2 E FORMULACIÓN PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2, estendida no día de hoxe 20/05/2021, pola Unidade Técnica de Contratación, na que se trataron os asuntos seguintes: 1º.- Formular proposta ao órgano de contratación para a resolución do recurso de alzada presentado pola empresa “VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAJE, S.L.” ao “LOTE 1: UNIDADES […]