PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2021 – BASES PARA A SELECCIÓN DE DOUS TRABALLADORES/AS PARA OFICINAS DE TURISMO

ABRIL 2021 – BASES PARA A SELECCIÓN DE DOUS TRABALLADORES/AS PARA OFICINAS DE TURISMO

ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (30 horas semanais), e na modalidade de contrato eventual por acumulación de tarefas, por un período de seis meses.

O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As bases póñense a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de Cambados e no Taboleiro de Anuncios ubicado na sede electrónica da entidade:

https://cambados.sedelectronica.gal/info.0

Cambados, 20/04/2021. A Alcaldesa. Fátima Abal Roma (Asinado dixitalmente)

Bases da convocatoria do proceso selectivo

ANEXO I – MODELO INSTANCIA