PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2021 – BASES PARA A SELECCIÓN DE DOUS TRABALLADORES/AS PARA OFICINAS DE TURISMO

ANUNCIO Mediante Resolución de Alcaldía aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (30 horas semanais), e na modalidade de contrato eventual por acumulación de tarefas, por un período de seis meses. O prazo de presentación […]