PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2021 – : Plan Concellos Liña 3.- Modificación titulación acceso para o posto de Técnico de Organización

Con data de 31.03.2021, foron aprobadas as Bases da convocatoria para á contratación por concurso de 21 postos de traballo como pesoal laboral de duración determinada para a apoio dos distintos departamentos e servizos de titularidade municipal. Nas referidas bases estableceronse os postos convocados, os códigos de ocupación así como as titulacións de acceso requeridas. […]