PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2021 – BASES PARA CONTRATAR POR CONCURSO 21 POSTOS DE TRABALLO COMO PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA APOIO NOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVIZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

ABRIL 2021 – BASES PARA CONTRATAR POR CONCURSO 21 POSTOS DE TRABALLO COMO PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA APOIO NOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVIZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

O obxecto da convocatoria é proveer vinteún (21) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 (BOP nº1 do 4.01.2021) e ao amparo da liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.
As funcións asignadas serán as de apoio e asistencia na prestación dos servizos en distintos departamentos e servicios municipais de acordo coa memoria aprobada e denominada:
“EMPREGO PARA A CONSERVACION E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVICIOS MUNICIPAIS”
Sendo os postos que se convocan os seguintes:

Bases de convocatoria_Bases do proceso selectivo