PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2021 – ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A

MARZO 2021 – ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A

ANUNCIO CONFIGURACIÓN LISTA RESERVA SELECCIÓN INTERINA PRAZAS/POSTOS LIMPIADOR/A

ANUNCIO

Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de prazas / postos de Limpador/a.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As bases póñense a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de Cambados e no Taboleiro de Anuncios ubicado na sede electrónica da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal).

Cambados

ANEXO I.- MODELO INSTANCIA LIMPADOR_A

Bases Xerais config. lista reserva selecc. LIMPADOR_A