PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO NA RÚA SEVILLA” E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

MARZO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO NA RÚA SEVILLA” E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

No  enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada no día de onte 10/03/2021, en relación coas obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA“, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas e se formula proposta de adxudicación do contrato ao órgano de contratación.

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 _PROPOSTA ADXUDICACION PAVIMENTACIÓN E ZONAS ESTACIONAMENTO R_SEVILLA-1

Cambados, 11 de marzo de 2021. Servizo de Contratación.