PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2021 – PLENO ORDINARIO XANEIRO 2021

XANEIRO 2021 – PLENO ORDINARIO XANEIRO 2021

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Ordinaria

Data e hora1ª convocatoria: 28 de xaneiro de 2021 ás 21:00 – 2ª convocatoria: 1 de febreiro de 2021 ás 21:00

Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA Admite participación a distancia, podendo conectar mediante:«A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, mediante usuario e contrasinal)»

»ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

1.Expte. 195/2021.- Toma de posesión de D. José Carlos Trigo Trigo como Concelleiro da Corporación Municipal de Cambados

2.Aprobación das actas das sesións celebradas os días 26/11/2020 e 28/12/2020 (Exptes. PLN/2020/13 e PLN/2020/14)

3.Expediente 329/2018. Aprobación definitiva de Inventario Municipal

4.Expediente 4742/2020. Inicio do Expediente de Contratación do Servizo de Axuda no Fogar

5.Expediente 2813/2019. Proposta establecemento dedicacións parciais da Corporación

6.Expte. 329/2021. Proposición de modificación puntual do cadro de persoal municipal

7.Expediente 4631/2020. Acordo de Goberno instando á Xunta de Galicia a dotar de transporte ao alumnado cambadés do IES Armando Cotarelo Valedor

8.Expediente 4711/2020. Acordo de Goberno para que se mellore aoferta en galego nas televisións públicas

9.Expediente 4745/2020. Acordo de Goberno para instar ao Consello Regulador da D.O.Rías Baixas a que empregue de maneira oficial a lingua galega

10.Expediente 4834/2020. Proposta do grupo municipal do PP para crear un fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia de Pontevedra

11.Expediente 4894/2020. Proposta de Cambados Pode solicitando a creación dunha Comisión sobre o funcionamento do Centro de Saúde de Cambados

12.Expediente 4973/2020. Proposta do Grupo Municipal do P.P. instando o inicio do expediente para adquisición de terreos para oproxecto de saneamento Vilanova/Cambados

13.Expediente 234/2021. Proposta do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE solicitando a creación dun fondo extraordinario nosorzamentos da Xunta de Galicia/2021 para loita contra a Covid-19

14.Expediente 267/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode solicitando a conv. urxente da Comisión de Reconstrución Económica e Social e que se axilice a elaboración dos orzamentos municipais

15.Expediente 268/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.S.deG-PSOE solicitando a creación dunha liña de axudas aos sectores afectados polas restricións sanitarias

B) Actividade de control

16.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 23/11/2020 ata o 24/01/2021)

C) Rogos e preguntas—

Comunicación da convocatoria PLENO ORDINARIO XANEIRO 2021