PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 3 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PLAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: PRAZA 3 TRIMESTRE 2020 […]

DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados terceiro exercizo, resultados finais e proposta de nomeamento vacantes OEP / 2017

Anuncio resultados terceiro exercizo, resultados finais e proposta de nomeamento vacantes OEP / 2017 Anuncio de resultados terceiro exercizo, resultados finais e proposta de nomeamento vacantes OEP _ 2017

DECEMBRO 2021 – PRAZO PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS Á PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE ALUMNOS E EQUIPO TÉCNICO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

PRAZO PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS Á PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE ALUMNOS E EQUIPO TÉCNICO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” ANUNCIO PRAZO ALEGACIÓNS PROCEDEMENTO SELECCIÓN ALUMNOS E EQUIPO TÉCNICO OBRADOIRO DUAL _CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO_

DECEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL A MERCED

Con data 16/10/2020 recibíronse as obras de “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”, executadas pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”. As indicadas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). O que se fai público en […]

DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados segundo exercizo e convocatoria para o terceiro exercizo vacantes promocion interna (OEP 2017)

Anuncio resultados do segundo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) e convocatoria para a o terceiro exercizo da fase de oposición Expediente 2508/2020 En cumprimento do disposto nas […]

DECEMBRO 2020 – Lista provisional e definitiva proceso selectivo Equipo Técnico O.D.E. “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Lista Provisional e definitiva de admitidos ó proceso selectivo do Equipo Técnico do Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu unha subvención a este Concello, o amparo da Orde de 27.12.20219 (DOG 22.01.2020), para a realización dun obradoiro […]

DECEMBRO 2020 – Lista provisional admitidos/excluidos alumnos-traballadores O.D.E. “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Lista provisional de Alumnos-traballadores admitidos/as e excluidos/as do obradoiro dual de emprego “ CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu unha subvención a este Concello, o amparo da Orde de 27.12.20219 (DOG 22.01.2020), para a realización dun obradoiro dual de emprego denominado […]