PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO

DECEMBRO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Extraordinaria

Motivo: «NECESIDADE DE ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COS ASUNTOS RELACIONADOS»

Data e hora: 1ª convocatoria: 28 de decembro de 2020 ás 21:00. 2ª convocatoria: 4 de xaneiro de 2021 ás 21:00

Lugar: SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

1.Expediente 5153/2020. Toma de coñecemento do escrito de renuncia presentado por Dª Mª del Mar Núñez Chaves ao cargo de Concelleira

2.Expediente 5175/2020. Toma de posesión de Dª Monica M. Peña Otero como Concelleira da Corporación Municipal de Cambados

3.Expediente 2436/2020. Aprobación Conta Xeral 2019

4.Expediente 5134/2020. Adhesión ao Convenio FEGAMP – XUNTApara tramitación proced. sancionadores por incumprimento medidas prevención COVID-19

5.Expediente 1507/2020. Informe resumo anual dos resultados do control interno exercicio 2019

Decreto da convocatoria Pleno Extraordinario