PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – COMPRA DO LOCAL DA ANTIGA CÁMARA AGRARIA DE CAMBADOS

Polo Concello de Cambados procedeuse á compra do local da antiga Cámara Agraria á Xunta de Galicia, que ascendeu a un total importe de 98.312,50 €. A adquisición do citado ben inmoble financiouse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a unha subvención outorgada ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos […]

DECEMBRO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «NECESIDADE DE ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COS ASUNTOS RELACIONADOS» Data e hora: 1ª convocatoria: 28 de decembro de 2020 ás 21:00. 2ª convocatoria: 4 de xaneiro de 2021 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e […]