PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN DE 20 ALUMNOS-TRABALLADORES PARA OS MÓDULOS DE XARDINERÍA – FORESTAL E ALBANELERÍA.

ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN DE 20 ALUMNOS-TRABALLADORES PARA OS MÓDULOS DE XARDINERÍA – FORESTAL E ALBANELERÍA. ACTA PROPOSTA NOMEAMENTO INTEGRANTES ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO DUAL EMPREGO _CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO_

DECEMBRO 2020 – ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DOS INTEGRANTES DO EQUIPO TÉCNICO DO OBRADOIRO DÚAL DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DOS INTEGRANTES DO EQUIPO TÉCNICO DO OBRADOIRO DÚAL DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” ACTA PROPOSTA NOMEAMENTO INTEGRANTES EQUIPO TÉCNICO OBRADOIRO DUAL EMPREGO _CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO_

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: P.P. […]

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 3 TRIMESTRE 2020

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: MERCADO 3 TRIMESTRE 2020 […]

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 3 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a […]

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 3 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PLAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: PRAZA 3 TRIMESTRE 2020 […]

DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados terceiro exercizo, resultados finais e proposta de nomeamento vacantes OEP / 2017

Anuncio resultados terceiro exercizo, resultados finais e proposta de nomeamento vacantes OEP / 2017 Anuncio de resultados terceiro exercizo, resultados finais e proposta de nomeamento vacantes OEP _ 2017