PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL A MERCED

Con data 16/10/2020 recibíronse as obras de “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”, executadas pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.”. As indicadas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). O que se fai público en […]