PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados do primeiro exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados do primeiro exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

Anuncio resultados do primeiro exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) e convocatoria para a o segundo exercizo da fase de oposición

En cumprimento do disposto nas Bases específicas (nº 4.2) do proceso selectivo:
1.Fanse públicos os resultados definitivos e a relación de aspirantes que aprobaron o primeiro exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos

Anuncio resultados primeiro exercizo da fase de oposición e convocatoria segundo exercizo vacantes promoción interna (OEP_2017)