PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados do primeiro exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

Anuncio resultados do primeiro exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) e convocatoria para a o segundo exercizo da fase de oposición En cumprimento do disposto nas Bases […]

DECEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO

Pola empresa “ESPINA Y DELFÍN, S.L.”, finalizáronse recentemente as obras de “SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018). O contrato foi adxudicado polo prezo seguinte: Terceiro ESPINA & DELFÍN, S.L. Importe […]