PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – PROCESO SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, TITOR/RA, DOCENTES E PERSOAL ADMINISTRATIVO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

DECEMBRO 2020 – PROCESO SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, TITOR/RA, DOCENTES E PERSOAL ADMINISTRATIVO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

ANUNCIO

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, TITOR/RA, DOCENTES E PERSOAL ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE
SANTIAGO”

Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas de Director/a, Titor/a, Docente Albaneleria,
Docente Xardineria-Forestal e Administrativo/a, poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando á súa instancia
telemática (Trámites Destacados -Instancia Xeral) o Anexo I das bases da convocatoria e a documentación acreditativa dos méritos alegados de acordo coa base OITAVA da convocatoria, ata o
día 15.12.2020 Os/as candidatos/as que non puidesen presentar a instancia e documentación xustificativa de forma electrónica, poderán facelo de forma presencial o día 16 de DECEMBRO en horario de mañán desde as 9.00 ata as 13.00 horas no Departamento de Persoal do Concello sito na Rúa Ourense, primeiro andar.

O que pon en coñecemento para a súa difusión xeral.

Anuncio prazo de presentación instancias. Equipo Técnico