PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados. a)Organismo: Concello de Cambados. b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría. c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do […]

DECEMBRO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA

Por Decreto da Alcaldía de data 3 de decembro de 2020, adxudicouse o contrato do “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DE A CALZADA”, á empresa “D. SEBASTIÁN RODRÍGUEZ OUTEDA”, que o executará polo prezo e melloras seguintes:   Prezo IVE Prezo total ofertado Baixa Prazo execución Prazo garantía 37.580,17 7.891,83 45.472,00 4.377,79 […]

DECEMBRO 2020 – PROCESO SELECCIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

ANUNCIO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, para as prazas de Alumnos-Traballadores/as que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas, deberán acudir as dependencias do Departamento de Persoal (situado na rúa Ourense. Primeiro andar) no dia […]

DECEMBRO 2020 – PROCESO SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, TITOR/RA, DOCENTES E PERSOAL ADMINISTRATIVO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

ANUNCIO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, TITOR/RA, DOCENTES E PERSOAL ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas de Director/a, Titor/a, Docente Albaneleria, Docente Xardineria-Forestal e Administrativo/a, poderán presentar a súa solicitude a […]