PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – Anuncio resultados definitivos da fase de concurso dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

Anuncio resultados definitivos da fase de concurso dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) e convocatoria para a o primeiro exercizo da fase de oposición Anuncio resultados definitivos fase de concurso e convocatoria […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 SERVIZOS SOCIAIS

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020 – Transferencias a entidades benéfico-asistenciais”, ás solicitudes que figuran a continuación, polo importe que se […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 CULTURA

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020” correspondentes á área de cultura, ás solicitudes que figuran a continuación (17), de acordo co […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 DEPORTES

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020 – Transferencias a entidades deportivas”, ás solicitudes que figuran a continuación (15), non habendo ningunha […]