PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO NOVEMBRO

NOVEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO NOVEMBRO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria

Data e hora:
1ª convocatoria: 26 de novembro de 2020 ás 21:00
2ª convocatoria: 30 de novembro de 2020 ás 21:00

Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
Admite participación a distancia, podendo conectar mediante:
«A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, mediante usuario e contrasinal)»

ASUNTOS DA CONVOCATORIA:
A) Parte resolutiva
1.Expediente 4385/2020. Toma de coñecemento da renuncia de Dª Nerea Pintos Castro ao cargo de Concelleira
2.Aprobación das actas das sesión celebradas os días 24/09/2020, 08/10/220 e 08/10/2020 (Exptes. PLN/2020/10; PLN/2020/11; PLN/2020/12)
3.Expediente 4366/2020. Modificación da Ordenanza reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras
4.Expediente 4820/2020. Modificación de crédito Nº 2020/MOD/037 Suplemento de crédito
5.Expediente 4597/2020. Modificación da Ordenanza Municipal de Tráfico
6.Expediente 2813/2019. Acordo de establecemento dedicacións parciais da Corporación
7.Expediente 1412/2019. Proposta de aprobación do Plan de acción polo clima e a enerxía sostible (Paces)
8.Expediente 2836/2020. Proposta de goberno instando á Consellería de Educación da Xunta a que os colexios de Cambados poidan ter un ensino de calidade e seguro para o curso 2020/2021.-
9.Expediente 2909/2020. Proposta do B.N.G. para retirada do protocolo Covid, da Xunta de Galiza, do inicio do próximo curso escolar.-
10.Expediente 3859/2020. Proposta de Somos Cambados en apoio e visibilidade do colectivo das persoas trans
11.Expediente 4245/2020. Proposta do B.N.G. sobre a reactivación da asistencia sanitaria
12.Expediente 4552/2020. Proposta do PP con motivo do 25 de Novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra a Muller
13.Expediente 4632/2020. Acordo de goberno para esixirlle ao Sergas unha atención sanitaria digna no Centro de Saúde de Cambados
14.Expediente 4631/2020. Acordo de Goberno instando á Xunta de Galicia a dotar de transporte ao alumnado cambadés do IES Armando Cotarelo Valedor
15.Expediente 4711/2020. Acordo de Goberno para que se mellore a oferta en galego nas televisións públicas
16.Expediente 4745/2020. Acordo de Goberno para instar ao Consello Regulador da D.O.Rías Baixas a que empregue de maneira oficial a lingua galega
17.Expediente 4834/2020. Proposta do PP para crear un fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia de Pontevedra
18.Expediente 4894/2020. Proposta de Cambados Pode solicitando a creación dunha Comisión sobre o funcionamento do Centro de Saúde de Cambados

B) Actividade de control
19.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 21/09/2020 ata o 22/11/2020)

C) Rogos e preguntas

Convocatoria