PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN AXUDAS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 resolveuse ampliar o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020” , fixado na cláusula 8 da convocatoria, ata o día 15 de decembro (inclusive). As […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2020/2021”, ás solicitudes que figuran a continuación (150) e polo importe que se indica, con cargo á aplicación orzamentaria […]

NOVEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO NOVEMBRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 26 de novembro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 30 de novembro de 2020 ás 21:00 Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA Admite participación a distancia, podendo conectar mediante: «A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma […]