PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO PROMOCIÓN INTERNA VACANTES

Anuncio resultados provisionais da fase de concurso dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) Anuncio resultados provisionais fase de concurso promocion interna vacantes (OEP 2017)

NOVEMBRO 2020 – BANDO DE MEDIDAS CONTRA A GRIPE AVIAR

Fátima Abal Roma, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Cambados, en base ás atribucións que me confire o artigo 21.1.e) da Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación co disposto no artigo 4.1.a) do mesmo texto normativo, que establece a posibilidade de intervir a actividade dos ciudadanos por […]