PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA

Pola empresa “NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.”, finalizáronse recentemente as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018). O contrato foi adxudicado polo prezo e execución de mellora seguintes:   […]

NOVEMBRO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, sesión do 18/11/2020, na que se deu conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas no procedemento de licitación do contrato para o “Proxecto Museolóxico e Museográfico Ramón Cabanillas na Casa de A Calzada”. DESCARGAR ACTA DA MESA Cambados, 18 de […]