PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS.

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS. No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, sesión do 13/11/2020, para a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) presentados no procedemento de licitación do […]

NOVEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019

N. Expediente: 2436/2020 Asunto: CONTA XERAL 2019 EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2019 Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello, correspondente ao exercicio 2019, e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 12 de novembro de 2020, dando cumprimento ao disposto polo artigo 212.3 do Real […]