PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO

ANUNCIO

Mediante Resolución da Concellería Delegada de Economía, Facenda e Patrimonio do13.11.2020 acordouse iniciar expediente de extinción de autorizacións de venda ambulante ounon sedentaria por falta de pago das taxas municipais correspondentes dentro do prazoestablecido ao efecto (artigo 12.1 b) da Ordenanza Municipal de venda ambulante ou nonsedentaria do Concello de Cambados (BOP nº 35 de 22.02.2016) dos seguintes vendedores:

Anuncio información pública extinción autorizacións venda ambulante ou non sedentaria

PROVIDENCIA Expediente Extinción Autorizacións Mercado Ambulante