PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA REVOCANDO DELEGACIÓN NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE POR ALTA EN I.T.

Expediente 334/2020 Mediante Resolución da Alcaldía do 21.10.2020 nomeouse Alcalde accidental do Concello a D. Constantino Cordal Rodríguez ata que causase alta na situación de incapacidade temporal. Visto que con data de 26.10.2020 se me expediu alta na situación de incapacidade temporal e que, polo tanto, xa non concorre a causa da delegación conferida. Na […]

NOVEMBRO 2020 – RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA AMPLIANDO PLAZO DE DELEGACIÓN NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE POR I.T.

Expediente 334/2020 Mediante Resolución da Alcaldía do 16.10.2020 nomeouse Alcalde accidental do Concello a D. Constantino Cordal Rodríguez ata a data do 21.10.2020, data prevista de duración da miña situación de incapacidade temporal Visto que esta situación persiste, e ante a imposibilidade de que poida exercer as funcións da alcaldía en situación de incapacidade temporal, […]

NOVEMBRO 2020 – RESOLUCIÓN ALCALDÍA DELEGANDO NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDÍA DO 16 AO 20 DE OUTUBRO

Expediente 334/2020 Ante a imposibilidade de exercer as miñas funcións entre os días 16 e 20 de outubro por situación de incapacidade temporal, é preciso habilitar a miña substitución por parte do Primeiro Tenente de Alcalde, D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de […]

NOVEMBRO 2020 – REMATE DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE GAVIÓNS A ILLA DE SAN SADURNIÑO.

No día de hoxe veñen de recibirse ás obras de “DOTACIÓN DE GAVIÓNS A ILLA DE SAN SADURNIÑO”, adxudicadas á empresa COVSA, ascendendo o total importe do contrato á cantidade de 8.483,36 € (Ive engadido). As obras financiáronse con cargo a fondos municipais. A realización das obras xustifícase, tal e como se indica no proxecto redactado […]