PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – ACTA DO TRIBUNAL EQUIPO TECNICO

O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – Acta Tribunal Cualificador: Valoración e proposta contratación EQUIPO TÉCNICO ACTA TRIBUNAL EQUIPO TÉCNICO

NOVEMBRO 2020 – ACTA TRIBUNAL PROPOSTA ALUMNOS TRABALLADORES O.E. “

O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – Acta Tribunal Cualificador: Valoracion méritos, declaración aprobados e proposta contratación alumnos/traballadores. ACTA TRIBUNAL PROPOSTA ALUMNOS-TRABALLADORES

NOVEMBRO 2020 – PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PARA PERMITIR MODIFICACIÓNS DOS HORARIOS DAS ZONAS DE CARGA E DESCARGA NO CENTRO URBANO DE CAMBADOS

É vontade desta concellaría dispor de certa flexibilidade para poder modificar os horarios das zonas de carga e descarga no centro urbano de Cambados. Estas modificacións poderán realizarse en espazos concretos do noso municipio ou de maneira xeral durante determinados períodos temporais ao longo do ano. Cuestións como a protección do patrimonio histórico artístico do […]

NOVEMBRO 2020 – PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PARA O ESTABLECEMENTODO LÍMITE DE VELOCIDADE A 30 KM/H NO CENTRO URBANO DECAMBADOS

É vontade desta concellaría a limitación de velocidade no centro urbano de Cambados rebaixándoo dos 50 km/h aos 30 km/h, posibilidade á que habilita o artigo 50 parágrafo segundo do Real Decreto 1428/2003 do 21 de novembro polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación. Para dotar de seguridade xurídica a esta medida e […]

NOVEMBRO 2020 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do […]

NOVEMBRO 2020 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-1333, de data 04/11/2020, adxudicouse o contrato da obra de “MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS”, que se executarán polo prezo e prazos de execucións seguintes: LOTE 1.- MELLORAS CENTRO DE SAÚDE Adxudicatario: “CONSTRUCTORA E INGENIERÍA MESSI, S.L.” Base impoñible: 36.013,23 € IVE: 7.562,78 € Total: 43.576,01 € Baixa: 6.423,99 € Prazo execución das […]