PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2020 – O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – RESOLUC. LISTA ADMITID./EXCLUID. EQUIPO TÉCNICO

NOVEMBRO 2020 – O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – RESOLUC. LISTA ADMITID./EXCLUID. EQUIPO TÉCNICO

De acordo coas Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.

Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 16 alumnos-traballadores e dun equipo técnico, de acordo coa orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 13, do 21 de xaneiro de 2020).

Vista a Resolución da Alcaldía do 22.10.2020 pola que se aprobaron as Bases da convocatoria do Equipo Técnico (Director/a, Docentes e Administrativo/a).

Vista a relación de canditados remitidos pola Oficina de Emprego de Cambados. Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base novena do proceso selectivo,

RESOLVO:

1.Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do Equipo Técnico:

Lista Provisional admitidos e excluídos Equipo Técnico