PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2020 – O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – RESOLUC. LISTA ADMITID./EXCLUID. ALUMNOS

NOVEMBRO 2020 – O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – RESOLUC. LISTA ADMITID./EXCLUID. ALUMNOS

De acordo coas Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”,  Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu unha subvención a este Concello para a contratación de 16 alumnos-traballadores e dun equipo técnico, de acordo coa orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 13, do 21 de xaneiro de 2020).

Vista a Resolución da Alcaldía do 15,10.2020 pola que se aprobaron as Bases convocatoria dos alumnos-traballadores.

Vista a relación de candidatos preseleccionados e remitidos pola Oficina de Emprego de cambados, para participar como alumnos traballadores para os módulos de :

-. Módulo dinamización actividades tempo libre/dirección/e coordinación actividades tempo libre

– Módulo limpeza espazos abertos e instalacións industriais. Xestión de residuos

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base novena do proceso selectivo,

RESOLVO:
1.Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos dos alumnos-traballadores:

Lista Provisional admitidos alumnos-traballadores