PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “LUIS REI”.

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.” veñen de rematarse as obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “LUIS REI””, que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado […]

OUTUBRO 2020 – REMATE DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Pola empresa “SIELVIGO, S.L.” veñen de rematarse as obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).   Adxudicataria: Sielvigo, S.L. Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 75.319,98 66.783,74 […]

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE DOTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL. CAPÍTULOS 1 E 3

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.” veñen de rematarse os investimentos para a “DOTACIÓN MEDIDAS SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL Memoria-Valorada Capítulo 1 e 3”, que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo […]