PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2020 – CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022

OUTUBRO 2020 – CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022

Asunto: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022 SUPLEMENTO DE CRÉDITO

CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITO 2020/MOD/022

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 24 de setembro de 2020, convalidou a Resolución da Alcaldía, número 2020-1083 de data 09/09/2020, de aprobación da modificación orzamentaria 2020/MOD/022 do Orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito financiado con baixas por anulación, por importe total de 67.869,50 €.

Cumprindo o establecido no artigo 9 do Real Decreto Lei 27/2020, de 4 de agosto, publícase este anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, indicándose os importes por capítulos do orzamento xeral do Concello de Cambados para o exercicio 2020, incluíndo todos os expedientes administrativos de modificación de crédito aprobados até esta data no ano 2020 e, tamén, o expediente antes citado: