PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO -RESIDUAIS E PLUVIAIS- NO LUGAR DE RÍO DA UCHA – CORVILLÓN

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO -RESIDUAIS E PLUVIAIS- NO LUGAR DE RÍO DA UCHA – CORVILLÓN

Pola empresa “JESÚS POMBO VIDAL, S.L.veñen de rematarse as obras de MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN”.

A referidas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 26 de outubro de 2020.